Gözlem


Gözlem

Gözlem

1-Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesidir.
2-Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemidir.
Örnek cümle: Öğrenmenin en etkili yöntemlerinden biride gözlemdir.