Haemophilus influenzae


Haemophilus influenzae

H.İnfluenza,gram (-),hareketsiz,sporsuz,çok şekilli bir koko basildir.
Örnek cümle: Üretilmesi zordur ve besi ortamında sıcağa dayanıklıdır.