Hava kökleri


Hava kökleri
(Solunum kökleri)

Oksijen bakımından fakir olan su ile dolmuş bataklık topraklarında yetişen bitkilerin kökleri, derine değil, yatay olarak, hatta
yer çekiminin aksine bir gelişme göstererek toprağın ve suyun yüzüne doğru büyürler.Bu köklere solunum kökleride denir.
Örnek cümle: Bitkinin dış ortamla ilişkisini düzenleyen yapılardır.