HerbasözHerbasöz

Otla ilgili ya da ot özelliği taşıyan, odunsu olmayan anlamına gelir.
Örnek cümle: “su olmayan”şeklinde de ifade edilmektedir.