Heterogami


Heterogami(anizogami)

Heterogami

1-Yumurta ve sperm gibi büyüklük ve yapı bakımından ayrı iki gametin birleşmesiyle meydana gelen üreme şeklidir.
2-Şekil, büyüklük ve yapı bakımından farklı olan gametlerin birleşmesiyle oluşan üreme şekline denir.
Örnek cümle: 2 veya daha fazla tipte gametlerin oluştuğu durumdur.