Heterozigot


Heterozigot

Heterozigot

Heterozigot

Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter için iki farklı allelin bulunması.
Örnek cümle: Heterezigot bireylerde D geni d geninin etkisinin tamamen örtmektedir.