Hif


Hif

Hif

Hif

1-Flamentli mikrofunguslarda (küflerde) hücrelerin arka arkaya yer aldığı ipliksi yapıdir.
2-Bir mantar miselyumunda bulunan çok sayıdaki ipliklerden her birdiri.
3-Sporların çimlenmesiyle oluşan ve birden fazla çekirdek taşıyan, silindir şeklindeki tüpsü iplikçiklerdir.
Örnek cümle: Hiflerin biraraya gelmesiyle mantarlar oluşur.