Hipertonik


Hipertonik

Hipertonik

Hipertonik

1-Solut molekülü konsantrasyonu daha fazla ve solvent (su) molekülü konsantrasyonu daha az olan çözeltidir.
Karşılaştırılmış olduğu çözeltiye göre daha büyük osmotik basıncı vardır.
2- Ozmotik değeri ve emme kuvveti yüksek, turgor basıncı düşük olan ortamdır.
3-Çözünmüş madde konsantrasyonu oldukça fazla olan çözeltidir.
4- İçinde çözünmüş bol miktarda protein, glikojen, şeker, tuz bulunan çözeltilere hipertonik ortam denir.
Örnek cümle: Akut Böbrek Yetmezliğinde Hipertonik Glukoz Ve Amino Asit Solüsyonlarının Uygulanmaktadır.