Hipofiz


Hipofiz

Hipofiz

Hipofiz

1-Beyin tabanında bulunan ve iki kısımdan meydana gelen bir iç salgı bezidir.
2-Beyinde hipotalamusun hemen altında yerleşmiş olan küçük bir bezdir ve hipotalamusa ince sapla bağlanır.
Ön lop ağzın tavanından dış büyümeyle, arka lop ise beynin tabanından aşağıya doğru büyüyerek oluşur.
3-Hipofiz bezi, beyinin alt kısmında bulunan, 5-6 gr. ağırlığında olan bir bezdir. Küçük bir bez olmasına rağmen
diğer endokrin bezleri kontrol eder. Hipofiz bezinin ön lobu epitel, arka lobu ise sinir hücrelerinden oluşmuştur.
Hipofiz bezi, beynin hipotalamus bölgesinin kontrolünde salgı yapar.
Temel-ana hormon bezi. Beyin tabanında bulunan ve iki kısımdan meydana gelen bir iç salgı bezidir.
Örnek cümle: Hipofiz 0,5 cm yüksekliğindedir.