Hipotonik


Hipotonik

Hipotonik

Hipotonik

1-Solut molekül konsantrasyonu az solvent (su) molekül konsantrasyonu daha fazla olan çözeltidir.
2-Karşılaştırılmış olduğu çözeltininkine göre daha küçük osmotik basıncı vardır. 3-Çözünmüş madde konsantrasyonu az olan çözeltidir.
Az yoğun.İzotonik sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan sıvıdır.
Örnek cümle: Doymamış tuz bulunduran tuzlusu örnek olarak verilebilir.