Homograft reaksiyon

Homograft reaksiyon

Aynı türden fakat farklı genotipteki organizmadan alınan bir aşılama dokusunun aşılanan organizma tarafından reddedilmesidir. Örnek cümle: Homograft replasmanı yapılmadan önce aort kapağının anulusunun çapını ölçmek gerekmektedir