Hormonal düzenleme


Hormonal düzenleme

Hormonal kontrol

Vücudun ideal fizyolojik dengesi gereği (homeostasis) beyin, genlerimiz, hipotalamus ve vücuttaki diğer organlar ile
geri bildirim mekanizması sayesinde homeostasise pozitif katkısını sağlamak üzere hormonların etkileşimli mekanizmasıdır.
Örnek cümle : Hormonal sisteme bitki ve hayvanlarda arstlanmıştır.