Hücre


Hücre

Hücre

Hücre

Hücre

Hücre

Hücre

1-Genellikle (kuş yumurtası bir hücredir) ,gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplazma kitlesinden oluşan, sitoplazma içinde çeşitli hayati olayları yürüten çekirdek, endoplazmik retikulum, mitokondri gibi organeller bulunan en küçük canlı yapı.
2-Bitki ve hayvanları oluşturan mikroskobik birimdir.
3- Ökaryot hücreli canlılar, hücrelerinde zarlı organelleri bulunan canlılardır. Ökaryot hücreli canlıları 4 grup altında İnceleyebiliriz :Protista, Mantarlar, Bitkiler ve Hayvanlar
4- Prokaryot hücreli canlılar (bakteriler mavi – yeşil algler gibi) çekirdek ve zarlı organelleri olmayan hücrelerdir.
Örnek cümle:Prokaryotik hücreler hayvansal hücreler grubuna girmektedirler.