Hücre farklılaşması

Hücre farklılaşması
H. Organeli farklılaşması

Bir hücrenin bölünmeden sonra ömrünün sonuna kadar göstermiş olduğu morfolojik ve fizyolojik değişimdir.
Örneğin; zigottan morfogenesis
H.Organeli Farklıaşması; proplastidlerden plastidlerin oluşumu da hücre organeli farklılaşmasına örnektir.
Ör:Antep fıstığı taze patateste ışıkta lökoplastlardan kloroplastların oluşumudur.
Örnek cümle: Karaciğer gibi organlara farklılaşmışhücreler ciddi hasarlar gördüklerinde doğal biçimde yenilenemez.