Hücre çekirdeği (Nukleus)


Hücre çekirdeği (Nukleus)

Hücre çekirdeği (Nukleus)

Ökaryot hücrelerde bir ya da daha fazla sayıda bulunan, kalıtım materyali olan DNA ile çeşitli organik ve inorganik
maddeler kapsayan, çift zarla çevrelenerek sitoplazmadan ayrılmış olan hücre organelidir. Nükleus.
Örnek cümle: Çekirdek hücrenin büyüme işlevinde etkili rol oynar.