Hücreler arası boşluk


Hücreler arası boşluk

Hücreler arası boşluk


1-İnterselüler alan; Özellikle bitki hücrelerinde (Parankima) hücre köşelerinde genellikle üçgen şeklinde içi boş alanlardır.
2-Hücre bölümesi esnasında köşelerdeki şizogen olşumlardan (köşelrde çatlamalar-erimeler) meydana gelir.
3-Gaz alış-verişinde görev alır.
Örnek cümle: Bitkinin dokularını meydana getiren hücreler arasında orta lamel, hücre arasıboşluk, geçit ve plasmodesmler bulunabilir .