Hücre döngüsü

Hücre döngüsü

Bir hücrenin telofazdan ölümüne ya da bir sonraki bölünme evresine kadar hal değişim döngüsüdür.
Örnek cümle: Stokinlerin hücre döngüleri üzerinde etkileri bulunmaktadır.