İnsan kan hücreleri


İnsan kan hücreleri

İnsan kan hücreleri

İnsan kan hücreleri

İnsan kanında lökositler

1-Alyuvar ( Eritrosit) :  Yapısında oksijen bağlama yeteneği olan hemoglobini bulunduran kan hücresi.Bütün memeli hayvanların alyuvarları çekirdeksizdir ve hemoglobin taşırlar. Alyuvar, disk biçimindeki yapısından dolayı, membranı fazla gerilmeden şişebilir ve bol miktarda oksijen ve karbondioksit taşıyabilir. Alyuvarlar, çekirdeksiz oldukları için mitoz bölünmeyle çoğalmazlar.
2-Akyuvarlar ( Beyaz kan hücreleri): Amip gibi hareket eden ve fagositoz yapabilen hücrelerdir. Akyuvarlar, kan hücrelerinin 1mm küpünde toplam 5-10 bin civarında bulunurlar. Beş çeşit akyuvar vardır.a)Nötrofil b)Eozinofil c)Bazofil d)Lenfosit .e)Monositler.
3-Trombositler :Bunlar, 1mm küp kanda 1000 tane kadardır. Kan pulcukları, diğer kan hücrelerinin parçalanması ile oluşurlar. Bazılarında çekirdek bulunabilir. Asıl görevleri damar dışına çıkan kanın pıhtılaşmasını sağlamaktır.
Örnek cümle: İnsan kan hücresinden eritrositlerin hücre zarı her bireyde değişen özel proteinler içerir.