İnterfaz


İnterfaz (dinlenime evresi)

Hücre bölünmesi öncesindeki hazırlık evresine denir.DNA'nın kendini eşlemesi bu
evrede gerçekleştiğinden (replikasyon) hücre bölünmesinin başlangıcı sayılır.
Örnek cümle:Hücre bölünmesinde DNA ve sentrozomun replikasyonunun gerçekleştiği aşamadır.