İnsan üreme sistemi


İnsan üreme sistemi

Dişilerde üreme organları ; yumurtalıklar (ovaryum), döllenme borusu (ovidukt, fallopi tüpü),
rahim (döl yatağı, uterus) ve vajinadan oluşur.
Erkeklerdeki üreme sistemi ; testisler, erkek eşey organı ve yardımcı bezlerden oluşur.