İyon


İyon

Pozitif (katyon) ya da negatif (anyon) elektrik yükü taşıyan bir atom ya da atom grubudur.
Örnek cümle: İyon maddesi fizik ve kimyanın herikisi ile de ilgili bir kavramdır.