İyot


İyot Eksikliği

Tiroid bezinden tiroksin ve kalsitonin hormonları salgılanır.Tiroksin iyotlu bir hormondur.Eğer yeterli miktarda iyot alınmazsa tiroksin salgısı azalır
ve tiroid uyarıcı hormon fazla üretilir.Bunun sonucunda tiroid bezi büyür ve boğazda büyük bir şişkinlik oluşur.Bu duruma basit guatr denir.
Örnek cümle: Genel kanı olarak guatr geliştikten sonra iyot verilmesinin tedavi edici etkisinin olmadığına inanılır.