İzotonik (izozmotik)

İzotonik (izozmotik)

Izotonik
1-Hücrenin iç ve dış ortamının aynı osmotik basınca sahip olma durumudur.
2-Solut ve solvent konsantrasyonu ve dolayısıyla osmotik basıncı karşılaştırıldığı çözeltininkiyle aynı olandır.
3-Aynı ozmotik basınca sahip olan ortamlar. örneğin, Salpa'da kan, içindeki madde yoğunluğu (kan hücreleri,
proteinler, mineraller vd.) bakımından deniz suyuyla eşdeğerdir.
Dengeli yoğunlukdur. Hücrenin iç ve dış ortamının aynı osmotik basınca sahip olma durumudur.
Örnek cümle: tuzlu balıklarının idrarı kandan daha yoğun olmaz. Dolayısyla suyla aynı yoğunluğa sahip olur. Yani, idrar izotoniktir.