Jel


Jel (pelte/peltemsi)

Jel

1-Katı faz içerisinde sıvı fazın yayıldığı koloidal sistemdir. pelte/peltemsi
2-Kolloit sıvıların yada sollerin pıhtılaşması ile oluşan pelte koyuluğunda maddedir.
Katı faz içerisinde sıvı fazın yayıldığı koloidal sistemdir
Örnek cümle: Moleküler çalışmalarda elektroforez işlemi için hazırlanan maddedir.