Kan dolaşımı


Kan dolaşımı

Kan dolaşımı

Kan dolaşımı

Kan dolaşımı

1-Küçük Dolaşım:Kurbağa, sürüngen, kuş ve memelilerde kalp, akciğerlerin arasındadır. Kalpteki kirli kan, hemen bitişiğindeki akciğerlere göndererek temizlenir ve tekrar kalbe alınır. Kanın temizlenmesi amacını güden bu dolaşım, bu kadar küçük bir alanda gerçekleştiği için buna küçük dolaşım denir. İnsanda küçük dolaşım, sağ karıncık- akciğer- sol kulakçık arasında olur.
2- Büyük Dolaşım:Kalp ile tüm vücut arasında olur. Amacı, akciğerlerde temizlenen kanın kalp ile tüm vücuda verilmesidir. İnsanda büyük dolaşım, sol karıncık-tüm vücut-sağ kulakçık arasında olur.
Örnek cümle: Dolaşım sistemine sahip olmayan canlılara örnek olarak yassı solucan ( Platyhelminthes filumu) verilebilir.