Kan basıncı


Kan basıncı (Tansiyon)

Kan basıncı (Tansiyon)

Kan Basıncı (Tansiyon);Kalbin çalışması esnasında kanın damarlara yaptığı basınçtır.
Damar içindeki kanın damar çeperine yaptığı basınca kan basıncı veya tansiyon denir.
Karıncıkların sistolü ile karıncıklardaki kan damarlara verilince sistolik kan basıncı
denilen büyük tansiyon, karıncıkların gevşemesi ile oluşan ve damarlarda kalan kanın
basıncına ise diastolik kan basıncı veya küçük tansiyon denir. Büyük ve küçük tansiyon
arasındaki zamana nabız denir. Nabız normal insanda dakikada 60-70'dlr.
Örnek cümle: Pratikte, kan basıncı ölçümü için bir sfigmomanometre kullanılabilir.
Kan Basıncı (Tansiyon) Etkileyen Faktörler:
a. Damar Tıkanması: Fazla yağlı besinlerle beslenen insanlarda, yağ fazlası damar içinde
birikerek kanın vücutta dolaştığı hacmi daraltır. Bu da kan basıncını arttırır.
b. Sinirlilik Hali: Sinirli olan insanlarda kan damarlarındaki düz kaslar kasılarak kanın
vücutta dolaştığı hacim daraltılır. Bu da kan basıncını arttırır.
c. Kan Ozmotik Basıncının Artması veya Azalması: Şeker hastalarında kandaki glikoz
yoğunluğu fazladır.Yine.fazla tuzlu besin alanların kanındaki tuz yoğunluğu fazladır.
Bu gibi durumlar kan ozmotik basıncını arttırır. Kan, dokudan su emer. Kanda sıvı artısı
kan basıncını arttır.
Örnek cümle: Pratikte, kan basıncı ölçümü için bir sfigmomanometre kullanılabilir.