Kapitulum çiçek durumu


Kapitulum çiçek
durumu

Kapitulum çiçek
durumu

Kapitulum çiçek
durumu

Ana eksen şişkinleşmiş olup, üzerinde çok sayıda sapsız çiçek bulunur.Helianthus annus (Ayçiçeği),
Anthemis (Papatya) çiçekleri kapitulum (tepecik, başcık) durumundadır.
Örnek cümle: Bitkilerin birçoğunda çiçekler küçük silindir seklindeki kapitilum adi verilen basçiklarda toplanmistır.