Karaciğer


Karaciğer

Karaciğer

Yaklaşık 1,5 kg olan karaciğer, kanın boşluğunda, midenin sağ üstünde yer alır. Karaciğer, binlerce bölmeden (lobcuk) oluşmuştur. Lobcuklar karaciğerin temel yapı birimidir. Lobcuğun ortasında "merkezi toplar damarlar" bulunur. Lobcuğun çevresinde ise, " loblar arası toplar damarlar, loblar arası safra kanalı ve karaciğer atar damarları" bulunur. Karaciğer hücreleri bu damarlar arasında ve merkezden çevreye doğru ışınsal olarak dizilmiştir. Karaciğer lobcukları içinde yaşlı alyuvarları parçalayan "kupfer hücreleri" bulunur. Karaciğer hücreleri arasında sinüsler (boşluk) bulunur.
Örnek cümle: Karaciğer vucuda giren zehirli kimyasalları parçalar.Toksinler karaciğer hücrelerini yıpratırken, bu hücreleri koruyan gıdalar da mevcuttur .