Karbondioksit döngüsü


Karbondioksit döngüsü

Karbondioksit döngüsü

Karbondioksit döngüsü

1-Fotosentezle havadan alınan CO2 otorofların bünyesine alınır bu arada solunumla biraz CO2 havaya verilir.
2-Otorofları yiyen ot oburlar bünyesine C'nu katarlar ve solunumla biraz CO2 havaya verilir.
3-Et Oburlar ot oburları yer bünyesine C katarlar ve solunumla biraz CO2 havaya verilir.
4-Omnivor(hem et hemde ot oburlar) diğer canlıları yiyerek bünyesine C katarlar ve solunumla biraz CO2 havaya verilir
5-Otoroflar, ot oburla ve et oburla ve omnivorlar ölür ya organik kömür petrole yada çürükçüller çürütüler havaya oksijen
verirken C bünyelerine ve toprağa geçer.
6- Kömür ve petrol sanayide kullanımla havaya C karışır.
Örnek cümle: Karbonhidrat döngüsünü gerçekleştiren faktörler;