KarinarkaKostovertebral Açı

Kaburgalarla omurga sistemi arasındaki dar (düşey) açıdır.
Kaburgalar, on iki çifttir. Bunlardan ilk yedi çifti göğüs kemiğine bağlanmıştır. 8, 9 ve 10. kaburga kemikleri birbirleriyle
birleşerek yedinci kaburgaya bağlanırlar. Son iki çift kaburga kemiklerine yüzücü kaburgalar denir ve ön uçları serbesttir.