Kemotropizma


Kemotropizma

Kemotropizma

Kemotropizma

1-Kimyasal uyarıma büyüme tepkisidir.
2-Bitkilerin kimyasal maddelere yönelme yada kimyasal
maddelerden uzaklaşma yönünde gösterdiği tropizmaya denir.
Örneğin bitkilerin gübrelerden azot ihtiyacını karşılamak İçin köklerinin gübreye yönelmesidir.