Kılcaldamar


Kılcaldamar

Kılcal damarların yapısında düz kas ve bağ dokusu tabakaları bulunmaz. Kılcal damarlar sadece endotel tabakasından oluşmuştur. Bu sayede, doku sıvısı içinde bulunan hücrelerle kılcal damarlar arasında madde alış verişi kolay olur. Kılcal damarlar, doku hücrelerinin arasına girerek çok geniş bir difüzyon yüzeyi oluştururlar. Kılcal damarlarda kanın hareketinin yavaşlamasının nedeni, atar damarlardaki sıvı azalmasıdır. Bu durum, beton bir kanal içinde ilerleyen suyun birden kumluk bir araziye geçmesine benzetilebilir.
Örneğin elimiz kesildiğinde kanın çıkmasına neden olur.