Kılıçsı yaprak


Kılıçsı yaprak

Yaprak ayası kılıç şekilde olan yapraktır.Tipik olarak İris (süsen) de olduğu gibidir.
Örneğin prasa bitkisinin yaprağı.