Kirlilik


Kirlilik

Kirlilik

Kirli hava

Kirlilik ; İnsan faaliyetleri sonucu ya da doğal olaylardan kaynaklanabilir. İnsan kaynaklı kirlilik, evsel ve sanayi atıkları, tarımsal ilaçlar ve gübreleme, madencilik, yeraltı sondaj kuyularının hatalı inşasından kaynaklanır..
Doğal yollardan bir kirlilik oluşturan etmen de jeotermal faaliyetlerdir. Jeotermal alanlar, sönmüş genç volkanların bulunduğu bölgelerde yer alırlar. Termal sular ne kadar derinden çıkarsa, sıcaklığı o derece yüksek olur. Bu sıcak su yeryüzüne çıkarken, çatlaklı bölgelerdeki kayaçları eritebilir. Böylece bu kayalardaki, zehirli özellik taşıyan kimyasalları da yukarı doğru çıkartabilir.
Örneğin etrafımıza açılan şişe poşet parçaları çevre kirliliğine neden olur.