Kitin


Kitin

Kitin

Kitin

Kitin

1- Eklembacaklıların dış iskeletini ve birçok mantarın hücre duvarını teşkil eden, suda erimeyen,
boynuz özelliğinde bir protein-polisakkarittir.
2-Eklem bacaklı hayvanlarda dış iskeleti oluşturan proteinli polisakkarit.
3-Kitin: Oldukça dayanıklı yapıda, N-asetil glikozamin'den meydana gelmiş, bir tür nötr polisakkarit.