Klebsiella pneumoniae


Klebsiella pneumoniae

Klebsiella pnumoonia

Klebsiella pnumoonia

Tüberküloza neden olan bir bakteridir.
Örneğin pinomoni hastalarına neden olur.