Klimaks kommünite


Klimaks kommünite

Klimaks kommünite

1-Süksesyonda ulaşılan en son ve kararlı kommünitedir.
2-Klimaks kommünite çevre koşullarıyla denge halinde olup belli bitki hayvan ve türlerine sahiptir.
Kararlı,dengeli.Kommunite için kullanılan bir kavramdır. Kararlı birliktelik.Süksesyonda ulaşılan en son ve kararlı kommünitedir.
Örneğin aslan topluluğu