Klon


Klon

Klon

Klon

Klon

Klon

Klonlamanın iki türü vardır.1-Tedavi amaçlı kullanımda embiryonik kök hücreler elde etmek amacıyla döllenmiş bir yumurtada sınırlı sayıda bölünme tetikleniyor.Bu aşamada elde edilen hücreler kök hücre olarak kullanılır.Kök hücreler embriyonun oluşumunun başında ortaya çıkan henüz kalp, beyin, kas, kemik ve benzeri hücrelere dönüşmemiş olan öncül hücrelerin; parkinson, şeker, kalp hastalıkları ya da omurilik hastalıklarının tedavisinde büyük yarar sağlayacağı düşünülüyor.
2-Çekirdek nakli tekniği uygulamasıyla yani bir çekirdeğin başka bir sitoplazmanın içerisine enjekte edilmesi ya da bir hücrenin çekirdeğinin başka bir hücrenin sitoplazmasına transfer edilmesiyle döllenen hücrenin bir zigot gibi davranarak, çekirdeği nakledilen ferdin aynısının ortaya çıkmasına neden olmasıdır.
Bir atasal hücreden mitoz bölünmeyle oluşan hücre populasyonudur. Genetik olarak birbirinin aynı olan canlılardır.
Örneğin dolin koyununun aynen kopyalanması
Örneğin kök hücresi yöntemiyle kronik hastalıklarının ortadan kaldırılmaya çalışılması şeker hastalığı gibi