Kodon


Kodon

Kodon

Kodon

Kodon

Kodon

1-Bir amino asidin, kodonu oluşturan üç komşu nükleotidin diziliş biçimidir.
2-Özel bir amino asiti şifreleyen üç nukleotitten oluşan mRNA üzerindeki birimdir.
mRNA üçlü baz birimidir. mRNA zinciri üzerinde her biri bir nükleotide bağlanmış; amino asitlere özgü üçlü baz birimlerine verilen addır .
Örneğin ACT, CAG, TTT gibidir. mRNA da bulunur.