Koful


Koful

Koful

Özellikle bitki hücrelerinde ve tek hücreli canlılarda görülür.Hayvan hücrelerinde ise zaman zaman oluşan ve kaybolan küçük kofullar bulunur.Kofullar hücre zarından, endoplazmik retikulumdan, golgi aygıtından ya da çekirdek zarından oluşur.İçlerinde koful öz suyu (hücre öz suyu) denilen bir sıvı bulunur.Kofullar hücrenin madde alışverişinde, beslenmesinde, sindiriminde ve boşaltımında görevlidir.
Örnegin bitkilerin taşıma işleminde görev yapar. Yoğun suyu pompalayarak küçük kanalcıklar aracılığı ile dışarı atarlar.