Kök basıncı


Kök basıncı

Kök basıncı

Kök basıncı

1-Bitki köklerindeki özsuyun pozitif basıncı. Özsuyun, toprakta bulunan suya göre hipertonik oluşu nedeniyle ortaya çıkar.
2-Bitki köklerinin topraktan su emme kuvvetidir.
3-Kök hücrelerindeki su yoğunluğunun topraktaki su yoğunluğundan az olmasından dolayı kökte meydana gelen basınçtır.
Örneğin kurak bölgelerde görülür.