Kolloit


Kolloit

Kolloit

1-Parçacık büyüklüğü 1-100 mm olan maddedir.
2-İki fazlı bir sistemdir. Parçacık büyüklüğü 1-100 mµ olan bir faz, ikinci fazın içinde dağılmıştır.Tiroid bezinde olduğu gibi bir boşluğunçevresinde bir sıra halinde bulunan küçük epitel hücreleri tarafından salgılanan jelatinimsi maddedir.
Örneğin tiroid bezinde bulunur.