Kommunite


Kommunite

Kommunite

Kommunite

Türler topluluğudur.yaşam birlikteliği.Habitat denen küçük ya da büyük bir alanda yaşayan populasyonlar topluluğudur.
Kommüniteyi oluşturan canlılar çeşitli şekilde birbirini karşılıklı olarak etkiler.
Örneğin ormanda yaşayan fil sürüleridir.