Köşe kollenkima


Köşe kollenkima

Köşe kollenkima

Bazı kollenkima hücrelerinde çeperler sadece hücrenin köşe kısımlarında kalınlaşır,
böyle sadece köşe çeperleri kalınlaşmış olan hücrelere köşe kollenkiması denir.