Korpus allatum


Korpus allatum

Korpus allatum

Gençlik hormon merkezi.Böceklerde beynin hemen gerisinde bulunan iç salgı bezidir.Jüvenil hormonu salgılar.
Örneğin sinek, arı, örümcek gibi hayvanlarda bulunur..