Korteks


Korteks(beyin)

Korteks(bitki)

Korteks (böbrek)

Korteks (böbrek)

Korteks

Korteks

1-Bir organın dış tabakası. Bitkilerde epidermisin altındaki dokudur.
2-Böbrek boyuna kesildiğinde, böbreğin iki kısımdan oluştuğu görülür. Dışta, kabuk (korteks) ve bunun altında yer alan öz (medulla) bölgesi bulunur. Böbreğin tam ortasında havuzcuk vardır. Havuzcuktan çıkan idrar kanalı (üreter), idrar kesesine bağlanır .
Kabuk. Bir organın dış tabakası. Bitkilerde epidermisin altındaki doku.Örneğin beyindeki düşünme, konuşma, görme gibi oluşumların gerçekleştiği yerdir.
Örneğin beyindeki düşünme, konuşma, görme gibi oluşumların gerçekleştiği yerdir.