Kovalent bağ


Kovalent bağ

1-Bir ya da daha çok elektronun ortaklaşa kullanılmasını (sağlayan) kimyasal bağdır.
2-Bir ya da daha fazla elektron çiftlerinin paylaşılmasıyla moleküldeki elektronları bir arada tutan,
koparılmaları için 50-200 kcal/mol gereken kuvvetli kimyasal bağlar.
Örneğin metan molekülü H_O arasında.