Kozalak


Kozalak

Kozalak

Kozalak

Açık Tohumlu (Kozalaklı) Bitkiler: Bunlarda gerçek tohum taslağı yoktur ve tohum, kozalak içinde gelişir. Çiçekleri yoktur. Bu yüzden bunlara kozalaklı bitkiler de denir. Bu grupta, çoğu iğne yapraklı olan çam, ladin, ardıç gibi bitkiler bulunur. Bu bitkiler kış aylarında yapraklarını dökmezler.
Örneğin çam bitkisinde görülür.