Krosing over


Krosing over

Krosing over

Krosing over

Krosing over

Krosing over

Parça değişim olayıdır. Mayoz sırasında homolog kromozomların sinapsları oluşturmasını ve bazı kısımlarını karşılıklı değiştirme olayıdır.
1-Mayoz sırasında homolog kromozomların sinapsları oluşturmasını ve bazı kısımlarını
karşılıklı parça değiştirme olayıdır.
2-Mayoz bölünmede, tetratların kromotidleri arasında karşılıklı gen alış-verişi, parça değişimidir.