Kserofit


Kserofit

Kserofit

Kserofit

Kserofit

Kserofit

Kserofit

Kurakçıl bitkilerdir. Çok az su içeren topraklarda yaşamaya uyum gösteren yukka ve kaktüs gibi bitkilerdir.
Örneğin kaktüs bitkisi.